wtorek, 08 stycznia 2008

Selsyny

Pobierz w wersji tekstowej z grafiką - polecam .doc

Intro... Selsyn jest maszyną elektryczną, silnikiem. Poniższy opis jest napisany językiem fachowym, można wykorzystać go przykładowo do pracy naukowej, jednak to jest nielegalne xD. Jeżeli ktoś by się kiedyś pytał, jak ustawić selsyn wq strefie neutralnej, czego nieopisałem, to niniejszym w formie erratry dopisuje - podłączamy łącze selsynowe normalnie do siece elektrycznej, a do niego dołaczamy odbiornik o charakterze rezystancyjnym p. żarówkę. A teraz życzę miłego czytania

Selsyny są to niewielki przetworniki elektromaszynowe, które zwykle pracują parami. Jeden z nich nazywa się nadajnikiem, drugi odbiornikiem. Zadaniem ich jest odwzorowanie w odbiorniku położenia kątowego wirnika nadajnika.

Łącze selsynowe wskaźnikowe składa się z dwóch takich samych selsynów.

Na wirniku każdego z nich jest uzwojenie wzbudzenia zasilane ze wspólnego źródła napięcia przemiennego o częstotliwości w granicach od 50 do 500 Hz. Na wirniku jest jeszcze zwykle zwarty zwój o osi prostopadłej do osi wzbudzenie, jego zadaniem jest tłumienie drgań w stanach przejściowych. Stojany zawierają uzwojenie 3-pasmowe, analogicznie do uzwojeń prądu przemiennego. Są to tzw. uzwojenia synchronizacji.

Działanie łącza selsynowego: gdy kąt α jest równy β. Prądy wzbudzenia indukują w pasmach uzwojeń synchronizacji sem o częstotliwości równej częstotliwości prądów wzbudzenia i amplitudach zależnych od kąta między osią danego wzbudzenia i osią danego pasma. Dla α=β amplitudy tych sem w pasmach jednoimiennych nadajnika i odbiornika są takie same. W uzwojeniach nie płynie prąd, wirnik nie zmienia położenia. Gdy α jest różne od β, to sem w pasmach jednoimiennych obu selsynów nie będą jednakowe. Będą płynąć prądy dążące do zlikwidowania przyczyn ich powstania. Na wirnik odbiornika będzie więc działać moment dążący do zrównania α i β. Wadą tych selsynów są szczotki.

Inny sposób doprowadzania prądu – transformator pierścieniowy z uzwojeniem pierwotnym (na stojanie) i wtórnym (na wirniku) w postaci cewek koncentrycznych.

Prąd uzwojenia wtórnego doprowadzany jest przewodami do właściwego wirnika selsyna. Uzwojenia synchronizacji tsame jak w wskaźnikowym.

Selsyn inny – magnetowód stojana oddzielony jest od obudowy (jarzma) warstwą z nieferromagnetyka.

Uzwojenia wzbudzenia w postaci dwóch nieruchomych cewek koncentrycznych znajduje się na stojanie. Wirnik jest ukośnie przepołowiony, przy czym obydwie jego części są oddzielone nieferromagnetykiem. Jeśli w cewkach uzwojenia płynie prąd, to strumień wchodzący osiowo od prawej strony do wirnika musi z niego wyjść poprzez szczelinę powietrzną do magnetowodu stojana. Dalej strumień ten płynie do dolnej części magnetowodu stojana, a następnie z powrotem przez szczelinę powietrzną do wirnika. Obrót wirnika zmienia miejsce, w którym następuje przepływ strumienia z wirnika na stojan i z powrotem. Uzwojenia synchr tsame jak w wskaźkowym.

Selsyna „Telegon” Uzwojenia synchronizacji są dwupasmowe.

Cewka wzbudzenia jest nieruchoma. Wytwarza ona pole osiowe, które następnie przez odpowiednio ukształtowane skrzydełka ferromagnetyczne jest wyprowadzana do szczeliny powietrznej a następnie stojana.

Permasyn – wirnik jest w postaci magnesu trwałego, wewnątrz obudowy jest nieruchomy pierścień np. z permaloju na którym jest nawinięte uzwojenie wzbudzenia zasilane prądem przemiennym.

Pole magnetyczne, wychodzące np. z nabiegunnika N wirnika przechodzi przez szczelinę do pierścienia. Tu rozdziela się na dwie połowy i płynie strugami równoległymi do dolnej części pierścienia, gdzie z powrotem przez szczelinę wchodzi do bieguna S wirnika. Jeśli prąd w uzwojeniu wzbudzenia osiągnie wartości bliskie maksymalnej, to np. lewa część pierścienia zostanie wyprowadzona ze stanu nasycenia i rozmagnesowana. Oznacza to że strumień od magnesu będzie płynąć tylko prawą częścią pierścienia, co spowoduje jego obniżkę. Zanik strumienia w lewej części pierścienia powoduje indukowanie się sem w przyległych zwojach uzwojenia wzbudzenia. Jeśli w permasynie-odbiorniku kąt obrotu wirnika jest taki sam jak w permasynie-nadajniku, to w obu permasynach indukują się takie same sem i prąd między permasynami nie płynie. Jeśli jednak kąty wirników nie są takie same, to sem będą różne i popłynie prąd wytwarzający moment dążący do zlikwidowania tej różnicy.

Selsyn – silnik wykonawczy w szczelinie między stojanem i wirnikem tego silnika jest umieszczony wydrążony walec aluminiowy.

Kierunek pola wytwarzanego przez uzwojenia synchronizacji synchronizacji odbiornika jest taki sam jak kierunek pola w nadajniku. Kierunek jest zatem określony przez α. Wirnik odbiornika wytwarza pole o kierunku określonym przez β, przy czym (ze względu na włączony kondensator C) wykazuje ono też przesuniecie czasowe (fazowe) względem pola stojana. Pola te, z punktu widzenia walca aluminiowego, działają jak pola uzwojenia wzbudzenia i sterowania silnika wykonawczego indukcyjnego. Dotąd dopóki α będzie różne od β, na aluminiowy walec będzie działać moment. Obrót walca aluminiowego jest przenoszony za pośrednictwem przekładni na obrót wirnika aż do równości α=β.

Łącze transformatorowe znajdujące zastosowanie, gdy odbiornik obciążony jest znacznym momentem.

Wzbudznie nadajnika jest zasilane prądem przemiennym. Indukowana w nadajniku sem powoduje przepływ prądów w uzwojeniach synchornizacji nadajnika i odbiornika. Zatem stojan odbiornika wytwarza pole o kierunku wyznaczonym prze kąt wirnika nadajnika α. Jeśli uzwojenie wirnika odbiornika jest ustawione pod kątem prostym od tego pola to nie indukuje się w nim żadna sem. Odbiornik nie zmienia położenia. Jeśli jednak położenia wirnika odbiornika nie jest prostopadłe do pola stojana to indukowana sem jest niezerowa. Jest ona następnie wzmacniana wzmacniaczem i doprowadzana do uzwojeń sterowania silnika indukcyjnego wykonawczego i doprowadzona do uzwojenia sterowania silnika indukcyjnego wykonawczego, który przekręca wirnik aż do ustawienia go prostopadle do pola stojana.

Łącze selsynowe różnicowe – zawierające oprócz nadajnika i odbiornika także selsyn różnicowy, którego stojan i wirnik zawierają po trzy takie same pasma uzwojeń

Jeśli wirnik selsyna różnicowego jest w położeniu zerowym tzn. jeśli osie pasm jego stojana pokrywają się osiami pasm wirnika, to nadajnik współpracuje z odbiornikiem tak, jak gdyby nie było selsyna różnicowego, gdyż prądy stojana selsyna różnicowego są praktycznie bez zmian transformowane na prądy wtórne tegoż selsyna i dostarczane dalej do odbiornika. Jeśli jednak wirnik selsyna różnicowego będzie przekręcony o kąt γ to np. w pasmie wirnika znajdującym się pod pasmem pionowym stojana wyindukuje się mniejsza sem, a zatem i prąd w tym pasmie będzie mniejszy. Odpowiada to sytuacji, gdy w łączu bez selsyna różnicowego kąt nadajnika wynosi α+γ. Zatem odbiornik łącza realizuje funkcję β=α+γ. Jeśli skrzyżować dwa przewody łączące selsyn różnicowy z odbiornikiem, to będzie β=α-γ.

Łącze selsynowe charakteryzuje się pewnymi parametrami. Należą do nich:

- sztywność łącza SM, która podaje wielkość momentu M przy kącie niezgodności δ wynoszącym 1 st

- współczynnik sztywnoście NM=dM/dδ przy δ->0, decyduje on o dokładności pracy łącza.

22:22, karol-jaskulski , Selsyny
Link Dodaj komentarz »
| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Katalog Stron Gwiazdor
Porady elektroniczne - Gwiazdor
Google